Välkommen till VO2 Konsulten

Efter närmare 30 år har jag slutat på Monark Exercise AB och startat VO2 Konsulten. Under mina år på Monark var jag bland annat ansvarig för test- & träningscyklarna samt all utbildning.

Min affärsidé är att utveckla och driva vidare det unika forskningsarbetet som professorerna P-O och Irma Åstrand bedrev på GCI (numera GIH) under 50- och 60-talet. Paret Åstrand utvecklade ett submaximalt cykeltest (konditionstest) för att beräkna en persons fysiska kapacitet, detta för att bedöma om testpersonen klarar ett givet arbete i yrkeslivet och på fritiden. Åstrandtestet är idag ett av världens mest använda och accepterade test för att beräkna maximalt syreupptag.

Personligen har jag erfarenhet av Åstrandtestet sedan början av 60-talet då jag gjorde mitt första Åstrandtest som aktiv idrottsman. Sedan dess har jag gjort tusentals tester på mig själv och över 500 utbildningar och föreläsningar runt om i världen.

Arbete och undervisning kommer att ske tillsammans med Idrottslaboratoriet LTIV (Laboratoriet för Tillämpad Idrottsvetenskap) Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH (fd. GCI). Förutom samarbetet med GIH kommer jag att hålla kundanpassade utbildningar och inspirationsföreläsningar med mina övriga samarbetspartners.

För mer information kontakta mig via telefon 070-633 83 61 eller e-post info@vo2konsulten.se.

Lars Österlund


VO2 Konsulten Lars Österlund & prof. P-O Åstrand