Referenser

"Jag är väldigt positiv till att Du Lasse utvecklar och driver vidare Irmas och mitt fysiologiska arbete vid GCI (numera GIH) på 1950 -1960 talet. Med tillämpning av våra data, annan litteratur, kan man vid arbetsprov på cykelergometer simulera de fysiska krav som individen ställs inför i yrke och fritidsaktiviteter och göra en bedömning om individens fysiska kapacitet klarar dessa krav.
Det ger en bra utgångspunkt för en diskussion om optimal livsstil."


Täby 2010 02 18
Per-Olof Åstrand
Professor emeritus

Personliga rådgivare

Dan Andersson,
Har sin utbildning från GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, i Stockholm och arbetar idag på Högskolan i Borås. Dan har lång erfarenhet av arbete som lärare, tränare och föreläsare samt som läromedelsförfattare.

Eva Andersson
Högskolelektor, chef för enheten Fysiskt aktivitet och hälsa på GIH, Stockholm. Docent i idrottsvetenskap, idrottslärare och leg. läkare.
Speciellt intresserad av styrka, stabilitet, tester och träning gällande rygg, buk- och höftmuskler. Dessutom mycket aktiv inom området fysisk aktivitet för äldre.

Gunnar Borg
Professor emeritus vid Stockholms Universitet.
Borg´s RPE 6-20 skala och CR 10 skala är mycket använd världen över, detta för att bestämma upplevd ansträngning och smärta vid arbetsprov och konditionstest. Inom sjuk och friskvården, samt elitidrotten är dessa skalor mycket väl etablerade.

Mårten Fredriksson
Anställd på Sveriges Olympiska kommitté som projektledare, tidigare lärare och laboratorieinstruktör på Idrottslaboratoriet LTIV, GIH.
Har mycket stor kunskap och erfarenhet inom området träning och fys-tester.

Leif Hambraeus
Professor emeritus
Läkarutbildning vid Karolinska Institutet -64, var sedan knuten till Uppsala Universitet och utnämndes 1972 till professor i näringslära.
Leif har författat drygt 350 vetenskapliga artiklar.

Johan Holmsäter
Utbildad i Sportmedicin FTH/Universitet, Schweiz.
Grundare av Friskis & Svettis och Liv & Lust.

Lars Jeding
f.d. generaldirektör finansdepartementet, näringslivsdepartementet och VD Sveriges Tekniska Attachéer.

Johnny Nilsson
Professor i idrott- och hälsovetenskap Högskolan Dalarna.
Föreståndare för Idrottslaboratoriet LTIV GIH Stockholm
Forskar och undervisar bl.a. inom: Tillämpad idrottsvetenskap, träningslära, idrotts fysiologi, tester och mätmetoder mm.

Dieter Schmidt
Rådgivare åt FN och NATO ang. utbildningsfrågor av brandmän samt träning i fysiologiska tester. Mångårig erfarenhet som brandchef på militära och civila brandstationer i Tyskland.

Ett urval föreläsningar och utbildningar utomlands:


Samarbetspartners:

GIH-LTIV, Stockholm
Liv & Lust, Mariefred
Previa AB

Referensbrev:

pdf Karolinska Institutet: Prof. Irma & P-O Åstrand

pdf Stockholms Universitet: Prof. Gunnar Borg

pdf Gymnastik- och Idrottshögskolan: Docent Johnny Nilsson

pdf Bosön / RF: Ph.D. Lennart Gullstarnd

pdf Nike & US Air Force: Ph.D.Loren Myhre

pdf Liv & Lust: Johan Holmsäter

pdf F&H Kina: VD Zhou Tingguo

pdf INFIRE: Dieter Schmidt


VO2 Konsulten Lars Österlund på Brooks Air Force Base, Texas

Brooks Air Force Base, Texas


VO2 Konsulten Lars Österlund hos Civil Defence, Dubai

Civil Defence, Dubai


VO2 Konsulten Lars Österlund i Hongkong

Medical Technologies Ltd, Hongkong